2019 ŞUBAT MECLİS KARAR ÖZETİ

Şubat 2019 Tarihli Meclis Karar Özetleri

 

08.02.2019 2019/09 Çalışma yönetmeliğine değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.02.2019 2019/10 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 270 ada 5 parsel üzerinde bulunan taşınmazın 1. Katının Başakşehir Devlet Hastanesi Bahçeşehir Semt Polikliniği olarak tahsis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.02.2019 2019/11 2019 yılı ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.02.2019 2019/12 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İkitelli (Başakşehir) Mahallesi, 1401 ada 20 parselin 333,88 m² alanlı kısmı ve 1409 ada 1 parselin 182,35 m² alanlı kısmı üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 25 yıllık irtifak hakkının kurulmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu  yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.02.2019 2019/13 İlan Reklam Vergileri ve Asma Tahsis ve Bakım Ücretlerinin alımının 28.02.2019 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Plan Bütçe ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.