2019 NİSAN MECLİS KARAR ÖZETİ

 Nisan 2019 Tarihli Meclis Karar Özetleri

 

15.04.2019 2019/14 Meclis I. Başkan Vekil seçimi

15.04.2019 2019/15 Meclis II. Başkan Vekil seçimi

15.04.2019 2019/16 Meclis Divan Katiplerinin Seçimi

15.04.2019 2019/17 Encümen Üyesi Seçimi

15.04.2019 2019/18 İhtisas Komisyonları Seçimi

15.04.2019 2019/19 Marmara Belediyeler Birliğine Üye Seçimi

15.04.2019 2019/20 Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye Seçimi

15.04.2019 2019/21 Gayrimenkul Satış Komisyonuna üye seçimi

19.04.2014 2019/22 Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

19.04.2014 2019/23 Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi yapılan oylama sonucu 26 kabul 10 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.