2019 MAYIS MECLİS KARAR ÖZETİ

Mayıs 2019 Tarihli Meclis Karar Özetleri

 

10.05.2019 2019/24 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.05.2019 2019/25 Yetkili Sendikalar ile Sosyal Denge ve Toplu İş Sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.05.2019 2019/26 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İkitelli (Başakşehir) Mahallesi, 1401 ada 20 parselin 333,88 m² alanlı kısmında ve 1409 ada 1 parselin 182,35 m² alanlı kısmında 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu  mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.05.2019 2019/27 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hoşdere (Bahçeşehir 1. Kısım ) Mahallesi, 314 ada 22 parselin 250,67 m² alanlı kısmında 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.05.2019 2019/28 Belediyemiz ile İbn Haldun Üniversitesi arasında İşbirliği ve Eğitim Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Hukuk, Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.