2019 KASIM MECLİS KARAR ÖZETİ

Kasım 2019 Tarihli Meclis Karar Özetleri

 

08.11.2019 2019/48 Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.11.2019 2019/49 Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.