2019 EYLÜL MECLİS KARAR ÖZETİ

06.09.2019 2019/37 Stajyerlerin Maaşlarının düzenlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.09.2019 2019/38 Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.09.2019 2019/39 Başakşehir Emniyet Müdürlüğüne kamera ve altyapı sistemi kurulmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporuna 40.000,00.- TL + KDV’ye kadar ibaresi eklenerek tadil edilen rapor yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.09.2019 2019/40 2019 Mali Yılı Ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

06.09.2019 2019/41 Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.