2019 EKİM MECLİS KARAR ÖZETİ

 

11.10.2019 2019/42 Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.10.2019 2019/43 Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin Genel Kurul Toplantılarında seçilecek Meclis Üyemize Belediyemizi temsil etmek üzere yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.10.2019 2019/44 Ek Bütçe hazırlanmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.10.2019 2019/45 Belediyemizin 2020 – 2024 Yılarını Kapsayan Stratejik Planına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.10.2019 2019/46 Belediyemiz 2020 Yılı Performans Programına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.10.2019 2019/47 Belediyemiz 2020 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.