2018 ŞUBAT MECLİS KARAR ÖZETİ

Şubat 2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri

05.02.2018

2018/14

Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi teklif karar olarak yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.02.2018

2018/15

Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.02.2018

2018/16

2018 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.02.2018

2018/17

İç borçlanmaya ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.02.2018

2018/18

Belediyemiz taşınırlarına kayıtlı olan hurda haline gelen veya ekonomik ömrünü doldurmuş 15 adet aracın terkin edilmeleri ve satışları hususunda karar alınmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.02.2018

2018/19

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesinde yer alan, “Konut Alanı” lejantlı, 36.377,67 m² alanlı 1359 ada 9 parsel, 64.578,52 m² alanlı 1423 ada 3 parsel, 44.620,74 m² alanlı 1424 ada 4 parsel, 64.339,23 m² alanlı 1425 ada 4 parsel ve 90.083,84 m² alanlı 1426 ada 4  parsel sayılı taşınmazların “Arsa Satışı”, “Kat Karşılığı Yöntemi ile Arsa Satışı” veya “Hasılat Paylaşımı Yöntemi ile Satışı” şeklinde ihale edilerek satılmasına ilişkin Hukuk ve imar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.02.2018

2018/20

İlan Reklam Vergileri ve Asma Tahsis ve Bakım Ücretlerinin alımının 15.02.2018 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.