2018 OCAK MECLİS KARAR ÖZETİ

Ocak 2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri

02.01.2018

2018/01

Murat ŞAHİN, Recep ÖZER ve Hayrettin ÖZBAKIR Denetim Komisyonuna Üye seçildiler.

05.01.2018

2018/02

Denetim Komisyonunda Çalışacak Üyelerin Ücretleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/03

Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin Yenilenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/04

Belediyemiz Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesine ilişkin Hukuk komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/05

Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/06

Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/07

Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/08

Belediyemizde 24 Saat Fiili Görev Yapan Zabıta Personeline 2018 Yılı Bütçe Kanunu Uyarınca Uygulanacak Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk, Gençlik Spor ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/09

Asansör Fenni Muayene Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk, Tarife ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/10

Başakşehir İlçesi Kayabaşı (Güvercintepe) Mahallesi, 275 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 42,19 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/11

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi (Hoşdere), 658 ada Park parsel sayılı taşınmazın 57,10 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/12

Avrupa Birliği HORIZON 2020 Çerçeve Programı kapsamında “Urban Nature Labs (Kentsel Doğa Laboratuvarları)” projesinde Takipçi Şehir (Follower City) statüsünde yer alabilmesi temsil, ilzam ve proje belgelerini imzalama hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.01.2018

2018/13

Masraflarının kurumları tarafından karşılanmak üzere Başakşehir Kaymakamlığı ve Bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tadilat işlerinin yapılması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.