2018 NİSAN MECLİS KARAR ÖZETİ

Nisan 2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri

02.04.2018

2018/28

Belediye Encümenine 3 Üye Seçimi yapıldı.

02.04.2018

2018/29

6  İhtisas Komisyonu kurularak üye seçimleri yapıldı

06.04.2018

2018/30

Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi yapılan açık oylama sonucu 21 Evet 9 Ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.