2018 MAYIS MECLİS KARAR ÖZETİ

Mayıs 2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri

07.05.2018

2018/31

Meclis Başkan vekili seçimi yapıldı.

07.05.2018

2018/32

İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı.

07.05.2018

2018/33

Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi yapıldı.

11.05.2018

2018/34

2017 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2018

2018/35

Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında Kömür Dağıtım Protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk, Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2018

2018/36

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başakşehir İlçesi Hoşdere Mahallesinde yer alan 667 ada  1 parsel sayılı taşınmazın tamamı ile İkitelli-2 Mahallesinde yer alan, 562 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 25.851,89 m²’lik kısmını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelli devrine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2018

2018/37

Ek Bütçe Hazırlanmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.