2018 MART MECLİS KARAR ÖZETİ

Mart 2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri

05.03.2018

2018/21

Gayrimenkul Satış Komisyonuna Asil üye olarak Evren ÖZKAN, yedek üye olarak Canan ÖZBEK seçilmiştir.

08.03.2018

2018/22

Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Hukuk, Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.03.2018

2018/23

Başakşehir İlçesi Güvercintepe (Kayabaşı) Mahallesi 252 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 32,00 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.03.2018

2018/24

Belediyemiz ile Başakşehir Güreş Kulübü Derneği arasında ortak projeler yürütmek için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Hukuk, Gençlik Spor ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.03.2018

2018/25

Yıllara sari hizmet yüklemelerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.03.2018

2018/26

Sokak isimleri verilmesine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.03.2018

2018/27

Afetzede Konutları ve çevresindeki plansız alanda 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı yapım yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.