2018 KASIM MECLİS KARAR ÖZETİ

Kasım 2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri

 

09.11.2018 2018/49 2018 Mali Yılı bütçesinde münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.11.2018 2018/50 Taşınmaz satın alınması için Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.11.2018 2018/51 Mülkiyeti Belediyemize ait 1251 Ada 11 Parselde inşa edilen ticari ünitelerin 1251 Ada 12 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ticari üniteler ile takas edilmesine veya satışına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.