2018 HAZİRAN MECLİS KARAR ÖZETİ

08.06.2018

2018/38

2018 Mali Yılı Gelir tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.06.2018

2018/39

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesinde yer alan taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelli devrine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.06.2018

2018/40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Belediyemize tahsis ettiği yardımın kabulüne ilişkin Hukuk komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.