2018 EYLÜL MECLİS KARAR ÖZETİ

Eylül 2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri

06.09.2018

2018/42

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.09.2018

2018/43

Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi 855 Ada Park Parselde 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.09.2018

2018/44

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.09.2018

2018/45

Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi Hasanoğluderesi mevki park lejantında yer alan 140,00 m² alanlı 2887 parsel sayılı taşınmazın tamamının satın alınmasına ilişkin Hukuk, Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.