2018 EKİM MECLİS KARAR ÖZETİ

Ekim 2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri

05.10.2018

2018/46

2018 Mali Yılı bütçesinde münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.10.2018

2018/47

Belediyemiz 2019 Yılı Performans Programına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

05.10.2018

2018/48

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.