2018 ARALIK MECLİS KARAR ÖZETİ

Aralık 2018 Tarihli Meclis Karar Özetleri

03.12.2018 2018/52 Meclis Divan Katibi seçimi yapıldı.

03.12.2018 2018/53 İhtisas Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

07.12.2018 2018/54 2019 Malı Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Tarife ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.12.2018 2018/55 Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin Yenilenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.12.2018 2018/56 Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.12.2018 2018/57 Başakşehir Kaymakamlığı ve Diğer Kamu Kurumlarında görevlendirilmek üzere personel tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.12.2018 2018/58 Kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.12.2018 2018/59 Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarına araç tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.12.2018 2018/60 Kayabaşı Fenertepe mevkii kapanan yolların aks ve isimlerinin iptali ile İlçe geneli geçici isimli yolların isimlendirilmesine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.12.2018 2018/61 Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi 290 Ada 1 parsel sayılı 15.079,50 m² alanlı taşınmazın 9.800,36 m² alanlı hissesinin satın alınmasına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.12.2018 2018/62 Beyaz El  Derneği ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.12.2018 2018/63 Başakşehir İlçesi İkitelli Mahallesi 790 Ada 2 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.