2017 TEMMUZ MECLİS KARAR ÖZETİ

Temmuz 2017 Tarihli Meclis Karar Özetleri

07.07.2017

2017/42

Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.07.2017

2017/43

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Belediyemize tahsis ettiği yardımın kabulüne ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.07.2017

2017/44

Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi No:382’de bulunan stadyuma isim verilmesine ilişkin Hukuk, Gençlik Spor ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.