2017 ŞUBAT MECLİS KARAR ÖZETİ

10.02.2017

2017/15

2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.02.2017

2017/16

İç Borçlanmaya ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.02.2017

2017/17

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Tatarcık Çiftliği Mevkii, Başakşehir Mahallesi Onurket Mevkii ve Başak Mahallesi İkitelli-1 Mevkiilerinde yer alan 184.738,05 m² yüzölçümlü taşınmazların “Arsa Satışı” veya “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” yöntemiyle değerlendirilmek üzere Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.02.2017

2017/18

İlçe Emniyet Müdürlüğüne Araç Tahsisi ve Bina Tefrişatının yapılmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.02.2017

2017/19

İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mobese Kamerası alımı, Altyapı iyileştirmeleri ve Teknik Arızaların giderilmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.02.2017

2017/20

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.02.2017

2017/21

2017 Mali Yılı Bütçesinde yeni kod açılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.