2017 NİSAN MECLİS KARAR ÖZETİ

Nisan 2017 Tarihli Meclis Karar Özetleri

03.04.2017

2017/24

Belediye Encümenine 3 Üye Seçimi yapıldı.

03.04.2017

2017/25

6 adet ihtisas Komisyonu kurularak üye seçimleri yapıldı.

06.04.2017

2017/26

Başakkent A.Ş.’nin sermaye artırımına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

06.04.2017

2017/27

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.04.2017

2017/28

Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.