2017 HAZİRAN MECLİS KARAR ÖZETİ

Haziran 2017 Tarihli Meclis Karar Özetleri

09.06.2017

2017/34

Başakşehir İlçesi Güvercintepe (Kayabaşı) Mahallesi 262 Ada 7 Parselde 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.06.2017

2017/35

Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında Kömür Dağıtım Protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.06.2017

2017/36

Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.06.2017

2017/37

Başakşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Atatürk Olimpiyat Parkı 1. Etabı Uygulama İmar Planına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.06.2017

2017/38

Avrupa Birliği HORIZON 2020 Çerçeve Programı kapsamında “Urban Nature Labs (Kentsel Doğa Laboratuvarları)” projesinde Takipçi Şehir (Follower City) statüsünde yer alabilmesi temsil, ilzam ve proje belgelerini imzalama hususunda Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.06.2017

2017/39

Ek Bütçe Hazırlanmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.06.2017

2017/40

Sokak isimlerinin verilmesine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.06.2017

2017/41

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmak üzere personel görevlendirmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.