2017 EKİM MECLİS KARAR ÖZETİ

Ekim 2017 Tarihli Meclis Karar Özetleri

04.10.2017

2017/48

Belediye Başkanı seçimi yapıldı.

06.10.2017

2017/49

Başakşehir İlçesi Oyakkent Uygulama İmar Planı 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.10.2017

2017/50

Mülkiyeti Belediyemize ait Başakşehir İlçesi, Başak (İkitelli-1) Mahallesinde bulunan, Mahalle Merkezi fonksiyonlu, 1251 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazın “Arsa Satışı” veya “Kat Karşılığı Yöntemi ile Arsa Satışı” için karar alınması ve bu husustaki gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama  sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

06.10.2017

2017/51

Belediyemiz 2018 Yılı Performans Programına ilişkin Plan Bütçe, Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama  sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

06.10.2017

2017/52

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama  sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.