2017 ARALIK MECLİS KARAR ÖZETİ

Aralık 2017 Tarihli Meclis Karar Özetleri

08.12.2017

2017/62

2017 Mali Yılı bütçesinde münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.12.2017

2017/63

2018 Malı Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.12.2017

2017/64

Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.12.2017

2017/65

Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.12.2017

2017/66

Başakşehir Kaymakamlığı ve diğer Kamu Kurumlarında görevlendirilmek üzere personel görevlendirilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.12.2017

2017/67

Yetkili Sendikalar ile Sosyal Denge ve Toplu İş Sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.12.2017

2017/68

Belediyemiz ile Beyaz El Yardımlaşma Derneği arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn.Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.12.2017

2017/69

Belediyemiz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.12.2017

2017/70

0/1292 Parselin satın alınmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.12.2017

2017/71

Belediyemiz ile İbn Haldun Üniversitesi arasında İşbirliği ve Eğitim Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.12.2017

2017/72

Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarına araç tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.