2016 TEMMUZ MECLİS KARAR ÖZETİ

15.07.2016

37

Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında

Kömür Dağıtım Protokolü imzalamak ve uygulamak

üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

15.07.2016

38

2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

15.07.2016

39

Belediyemiz ile Küçükçekmece Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

15.07.2016

40

İç Borçlanmaya ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.