2016 ŞUBAT MECLİS KARAR ÖZETİ

05.05.2016

11

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.02.2016

12

Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi  200 Ada 1 Parsel, 634 Ada 1 Parsel ve 635 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmazların Takas (trampa) veya Satın Alınmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

05.02.2016

13

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, Belediyemize ait hisse toplamı 18.774,73 m²  olan 9 adet taşınmaz ile Maliye Bakanlığına ait hisse toplamı 22.734,97 m² olan 20 adet taşınmazın takas (trampa) veya satın alma yapılmasına ilişkin Hukuk, Plan Bütçe ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.