2016 NİSAN MECLİS KARAR ÖZETİ

04.04.2016

21

6 adet ihtisas Komisyonu kurularak üye seçimleri yapıldı.

04.04.2016

22

Meclis Divan Katipleri ve Meclis I.Başkan Vekili ile Meclis II. Başkan Vekili Seçimi yapıldı.

04.04.2016

23

Belediye Encümenine 3 Üye Seçimi yapıldı.

07.04.2016

24

Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Tatarcık Çiftliği Mevkii’nde yer alan ve mülkiyeti (T.C.D.D.) Devlet Demir Yolları’na ait 13 ve 35 parsel ile Hoşdere Mevkii’nde yer alan mülkiyeti T.C. Devlet Demir Yolları ve (TOKİ) Toplu Konut İdaresi’ne ait 617 ada 3 parsel numaralı taşınmazların satın alınmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.04.2016

25

İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsisine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.04.2016

26

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.04.2016

27

Başakşehir İlçesi, İkitelli Mahallesi, 790 Ada 1 Sayılı Parsele Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.04.2016

28

Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.