2016 MAYIS MECLİS KARAR ÖZETİ

06.05.2016

29

2015 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

06.05.2016

30

İlçe Emniyet Müdürlüğünün taleplerinin karşılanmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.05.2016

31

UCLG-MEWA’ye üye olunmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.05.2016

32

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine araç tahsis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.05.2016

33

İstanbul İli Başakşehir İlçesi İkitelli Mahallesi 1270 ada 2 sayılı parsel ve yanındaki tescil dışı alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.