2016 MART MECLİS KARAR ÖZETİ

11.03.2016

14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) faaliyetlerini sürdürebilmesi için İşbirliği Protokolü yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.03.2016

15

Kadro İptal/İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.03.2016

16

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.03.2016

17

Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programına ilişkin Hukuk, Plan Bütçe ve Gençlik Spor Komisyon müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.03.2016

18

İlçe Emniyet Müdürlüğünün malzeme talebine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.03.2016

19

2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.03.2016

20

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ziya Gökalp (İkitelli) Mahallesi 1340 ada 21 parselin batısında kalan 199.99 m² alanlı kısmında TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 25 yıllık irtifak hakkının kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.