2016 KASIM MECLİS KARAR ÖZETİ

Kasım 2016 Tarihli Meclis Karar Özetleri

11.11.2016

2016/55

Başakşehir (İkitelli) Mahallesi, 367 ada 6 parselin 282,85 m² alanlı kısmında 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/56

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başakşehir İlçesi Güvercintepe (Kayabaşı) Mahallesi 261 Ada 9 Parsel sayılı taşınmazın “Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı” veya “Kat Karşılığı Yöntemi ile Arsa Satışı” yöntemiyle değerlendirilmek üzere Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/57

Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk, İmar Bayındırlık ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/58

Belediyemiz İle KİPTAŞ (İstanbul  Konut İmar Plan Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.) arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/59

Başakşehir Kaymakamlığına, Başakşehir İlçe Tarım Müdürlüğüne, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, Başakşehir İlçe Müftülüğüne, Başakşehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İstanbul Bölge İdaresi Başkanlığına, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine, İl Emniyet Müdürlüğüne, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsisi yapılmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/60

Belediyemiz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında Başakşehir Sosyal Hizmet Merkezi Açılması ve İş Birliği protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn.Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/61

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/62

2016 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/63

2016 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/64

2016 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/65

2016 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/66

2016 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/67

2016 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/68

2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/69

Belediyemiz ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Protokol İmzalamak ve Uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.11.2016

2016/70

Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, 601 Ada 7 Parsel ile 601 Ada 7 Parselin Güneyindeki Park alanının bir kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.