2016 EYLÜL MECLİS KARAR ÖZETİ

08.09.2016

42

Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.09.2016

43

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi (Hoşdere), 658 ada Park parselin doğusunda kalan 50,44 m² alanlı kısmında 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.09.2016

44

Gelirlerin Kamu Harcamalarına Tahsisine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.09.2016

45

Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.09.2016

46

Belediyemiz ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı arasında TAKBİS sisteminde mevcut olan tapu kaydı ve kadastral bilgilerin online paylaşımına ilişkin protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn.Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.09.2016

47

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.09.2016

48

Başakşehir İlçesi Şahintepe Mahallesine Polis Merkezi Amirliği binası yaptırılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.09.2016

49

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi 270 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan binanın 1. Kat Sağlık İşleri Müdürlüğü Bölümünün T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi Bahçeşehir Semt Polikliniği olarak tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.09.2016

50

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görev alan hakim ve savcıların ulaşımını sağlamak üzere 2 adet 27 kişilik servis aracının tahsisine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.