2016 EKİM MECLİS KARAR ÖZETİ

Ekim 2016 Tarihli Meclis Karar Özetleri

07.10.2016

51

Başak (İkitelli) Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 8.607,80 m² alanlı 1284 ada 2 parsel, 3.624,95 m² alanlı 1288 ada 4 parsel ve 2.798,46 m² alanlı 3945 parsel sayılı taşınmazların tamamı ile mülkiyetleri KİPTAŞ’a ait olan 5.055,52 m² alanlı 1253 ada 5 parsel ve 1.870,39 m² alanlı 1267 ada 3 parsel sayılı taşınmazların tamamı ile 7.357,11 m² alanlı 1251 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 6.818,46 m² alanlı hissesi ve 3.314,13 m² alanlı 1285 ada 2 parselin 1.368,00 m² alanlı hissesinin takas edilmesine Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.10.2016

52

Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.10.2016

53

Belediyemiz 2017 Yılı Performans Programına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.10.2016

54

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.