2016 ARALIK MECLİS KARAR ÖZETİ

Aralık 2016 Tarihli Meclis Karar Özetleri

05.12.2016

2016/71

Kamu Bankaları, Özel Sektör Bankaları ve Katılım Bankalarına Garantörlük Sözleşmesi verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi teklif karar olarak yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.12.2016

2016/72

2017 Malı Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.12.2016

2016/73

2016 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.12.2016

2016/74

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Mahallesi 292 Ada 3 Parsel İle Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 208 Ada 2 Parsel ve 243 Ada 1 Parselin  Bitişiğindeki Terkinli Alanın bir kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.12.2016

2016/75

Belediyemiz ile Beyaz El Yardımlaşma Derneği ile protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn.Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.12.2016

2016/76

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne Araç Tahsisi yapılmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.12.2016

2016/77

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.