2015 TEMMUZ MECLİS KARAR ÖZETİ

TEMMUZ 2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

10.07.2015

2015/54

Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında Kömür Dağıtım Protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan  oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.07.2015

2015/55

Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan  oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.07.2015

2015/56

Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan  oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.07.2015

2015/57

Belediyemizin Norm Kadrolarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre oluşturulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan  oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.07.2015

2015/58

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan  oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.07.2015

2015/59

2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan  oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.07.2015

2015/60

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 569 ada 11 ve 12  parsel ile ilgili olarak 569 ada 9 parsel malikleri tarafından yapılan  13.03.2015 tasdik tarihli “Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 569 Ada 11 ve 12 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne itiraza ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan  oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.07.2015

2015/61

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı 539 Ada 1 Parsel üzerinde inşaatı devam eden kapalı semt pazarının 25 yıl süre ile ve “satış yerlerinin işletmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan  oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.07.2015

2015/62

Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi F21C11D4C Pafta 907 ada Park parsel üzerinde kurulmasına karar verilen ve inşaatı devam eden  kapalı oyun alanının haftanın belli günlerinde kapalı semt pazarı olarak 25 yıl süre ile ve “satış yerlerinin işletmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan  oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.07.2015

2015/63

Başakşehir Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 1401 ada 20 parsel, 1408 ada 3 parsel, 1409 ada 1 parsel ve 1409 ada 4 parsel nolu taşınmazların Belediyemize gelir getirmek amacıyla satış veya arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle değerlendirilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan  oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.