2015 ŞUBAT MECLİS KARAR ÖZETİ

ŞUBAT 2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

06.02.2015

17

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.02.2015

18

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 670 Ada 1 Parsel, 672 Ada 1 Parsel ve 144 Ada 1 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

06.02.2015

19

Başakşehir İlçesi Küçükçekmece-İkitelli Atatürk Olimpiyat Parkı Uygulama İmar Planının Plan Notlarına 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.02.2015

20

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesi 540 Ada Park parselin 113,49 m2 alanlı kısmının TEDAŞ lehine 25 yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.02.2015

21

Başak (İkitelli) Mahallesi 1252 ada 7 parsel, 1413 ada 2 parsel ve 1413 ada 5 parsel sayılı taşınmazlardaki Belediyemiz hisseleri ile (Hisseli olanların hisselerinin), Başakşehir (İkitelli) Mahallesi  801 ada 3 parsel ve 1251 ada 15 parsel sayılı taşınmazlardaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait hisselerinin (Hisseli olanların hisselerinin) takas yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.