2015 OCAK MECLİS KARAR ÖZETİ

09.01.2015

01

Muammer ÇINAR, Mehmet FINDIKÇI ve Hayrettin ÖZBAKIR Denetim Komisyonuna Üye seçildiler.

09.01.2015

02

Denetim Komisyonunda Çalışacak Üyelerin Ücretleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.01.2015

03

Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin Yenilenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.01.2015

04

Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.01.2015

05

Belediyemiz Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesine ilişkin Hukuk, Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.01.2015

06

Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.01.2015

07

Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.01.2015

08

Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarında Görevlendirilmek Üzere Hizmet Elemanı Tahsis Edilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.01.2015

09

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.01.2015

10

Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 1260 Ada 2 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.01.2015

11

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 127 Ada 4 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.01.2015

12

Belediyemiz ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.01.2015

13

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 110 Ada Park parselin güneyinde kalan 84,65 m2 alanlı kısmın TEDAŞ lehine 25 yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.01.2015

14

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 558 ada 4 parsel ile 558 ada 7 parsel sayılı taşınmazların “arsa satışı” veya “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” yöntemi ile değerlendirilmesi hususunda protokol yapmak üzere Belediye  Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.01.2015

15

Belediyemizde 24 Saat Fiili Görev Yapan Zabıta Personeline 2015 Yılı Bütçe Kanunu Uyarınca Uygulanacak Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.01.2015

16

Başakşehir Mahallesi 367 ada 6 parsel sayılı taşınmazın TÜRGEV Vakfına 30 yıl süre ile tahsis edilmesi hususunda protokol imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.