2015 NİSAN MECLİS KARAR ÖZETİ

NİSAN 2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

06.04.2015

2015/29

Encümen Üyesi Seçimi yapıldı.

06.04.2015

2015/30

İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi yapıldı.

10.04.2015

2015/31

Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/32

2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/33

Başakşehir (İkitelli) Mahallesi 1356 ada PARK parsel doğusundaki PARK parselde 49,91 m² alanlı kısmında ve 1356 ada PARK parselde 49,62 m² alanlı kısmında m²’sinin 1,00.- TL bedel karşılığında TEDAŞ lehine 25 yıl süre ile irtifak hakkı  kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/34

İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap Uygulama İmar Planının Plan Notlarına 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/35

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 565 Ada 9 ve 8 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/36

İkitelli 64 Pafta Eski 2907 Parsele ait Uygulama İmar Planının Plan Notlarına 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/37

Başakşehir İlçesi İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planının Plan Notlarına 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/38

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 555 Adadaki Park Olarak Terkinli Alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Plan Notu Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/39

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 569 Ada 3 Parselin Bir Kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Plan Notu Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/40

Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi F21C11D4C Pafta 907 Parsel  üzerinde Kapalı Pazar Yeri kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/41

Belediyemiz ile Nijer Cumhuriyetinin Tchintabaradan Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkileri kurulmasına ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.04.2015

2015/42

İstanbul Valiliği, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyologlar Derneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığıyla ortak hazırlanacak projeyi imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi