2015 MAYIS MECLİS KARAR ÖZETİ

MAYIS 2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

08.05.2015

2015/43

2014 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.05.2015

2015/44

Belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.05.2015

2015/45

İlçemiz Sınırları içerisinde bulunan 44 adet Mobese Kameralarına Yedek Parça alımına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.05.2015

2015/46

Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi 907 ada PARK parselde kalan 100,00 m² alanlı kısım ile  908 ada PARK parselde kalan 81,00 m² alanlı kısımların park alanından ihdas edilerek Belediye adına tescil edilmesine ve 25 yıllığına TEİAŞ’ne tahsis edilmesine, TEİAŞ mülkiyetinde bulunan 907 ada 2 parselin (B) parsele, 908 ada 4 parselin ise (D) parsele deplase edilmesine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

08.05.2015

2015/47

Başakşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının talebi doğrultusunda ek prefabrik bina ve çevre otopark imalatların yapılabilmesi için 790.000,00.- TL’ye kadar harcama yetkisi verilmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

08.05.2015

2015/48

Belediyemiz Living-Lab faaliyetlerini İlçemiz genelinde tanıtımlarını yapabilmek için otobüs satın alınmasına ilişkin Hukuk, Plan Bütçe ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.