2015 MART MECLİS KARAR ÖZETİ

MART 2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

06.03.2015

22

2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.03.2015

23

Başakşehir İlçesi Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii 490 Ada 1-2-3-4 Sayılı Parseller ve 442-444 Sayılı Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan boylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

06.03.2015

24

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 572 Ada 3 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.03.2015

25

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 569 ada 11 ve 12 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

06.03.2015

26

Başakşehir İlçesi Başakşehir (İkitelli) Mahallesi, 808 ada 1 parselin batısında kalan ve (A) ile gösterilen 48,69 m² alanlı kısmının TEDAŞ’a 25 yıl süre ile İrtifak Hakkı Kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

06.03.2015

27

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 607 ada 2-5-6-8-9 ve 10 sayılı parsellerde Rekreasyon Projesi ve Dere Islah Projesinin Hasılat Paylaşım Yöntemiyle yaptırılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan  oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

06.03.2015

28

Belediyemiz ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.