2015 KASIM MECLİS KARAR ÖZETİ

Kasım 2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

02.11.2015

2015/81

Meclis Üyesi Cemal DOĞAN ve AKPARTİ Grup Başkan Vekili Murat ŞAHİN tarafından ortak olarak verilen Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programına ilişkin teklif teklif karar olarak yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.11.2015

2015/82

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu  mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.11.2015

2015/83

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu  mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.11.2015

2015/84

İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstoç Bağlantısı Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu  mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.11.2015

2015/85

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne zırhlı nöbet kulübesi ve bina tadilatlarının yaptırılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu  oyçokluğu ile kabul edildi.