2015 HAZİRAN MECLİS KARAR ÖZETİ

HAZİRAN 2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

05.06.2015

2015/49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Belediyemize tahsis ettiği yardımın kabulüne ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.06.2015

2015/50

Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi  377 ada 18 ve 19 parseller ile ilgili olarak parsel maliklerince yapılan, 13.02.2015 tasdik tarihli “11.12.2012 Onanlı, Başakşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Altınşehir- Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planına 358 Ada 3 Parsel, 377 Ada 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24 Parseller ve 376 Adadaki 1 ve 23 Parsellere Yapılan İtiraz Kapsamında Başakşehir Belediye Meclisinin 07/11/2014 Tarih ve 2014/122 Sayılı Kararı Doğrultusunda Hazırlanan Plan Değişikliği”ne  itiraza ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

05.06.2015

2015/51

Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 1260 ada 2 parsel ile ilgili olarak maliki tarafından yapılan  28.01.2015 tasdik tarihli “Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 1260 Ada 2 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliği”ne itiraza ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

05.06.2015

2015/52

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 127 ada 4 parsel ile ilgili olarak maliki tarafından yapılan 28.01.2015 tasdik tarihli “Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 127 Ada 4 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliği”ne itiraza ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

05.06.2015

2015/53

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesinde Bulunan 207 Ada 3 Parseldeki Konutların Satışına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.