2015 EYLÜL MECLİS KARAR ÖZETİ

11.09.2015

2015/64

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/65

İstanbul Bölge İdari Mahkemesi Başkanlığına 1 adet 19 kişilik servis aracının tahsisine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/66

Kayabaşı Mahallesi 907 ada park parselde kalan ve (A) ile gösterilen 40,00 m² alanlı kısmında 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/67

Bahçeşehir 2.Kısım (Hoşdere) Mahallesi 658 ada park parselde kalan ve (A) ile gösterilen 213,26 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/68

Bahçeşehir 2.Kısım (Hoşdere) Mahallesi 658 ada park parselde kalan ve (A) ile gösterilen 305,27 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/69

Bahçeşehir 2.Kısım (Hoşdere) Mahallesi, 658 ada park parselde kalan ve (A) ile gösterilen 305,53 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/70

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 555 Ada 13 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı adına 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/71

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 127 Ada 4 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/72

Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 1260 Ada 2 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/73

15.05.2015 tasdik tarihli “İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap Uygulama İmar Planının Plan Notlarına 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliği”ne yapılan iki adet itiraz dilekçesinin değerlendirilmesine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/74

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/75

Belediyemiz ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında protokoller imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2015

2015/76

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek aracın tahsis edilmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.