2015 EKİM MECLİS KARAR ÖZETİ

Ekim 2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

09.10.2015

2015/77

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 102 Park parselin kuzeyinde kalan 65,06 m2 alanlı 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu  mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.10.2015

2015/78

Başakşehir Mahallesi  556 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin İmar Bayındırlık komisyonu raporu yapılan oylama sonucu  mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

09.10.2015

2015/79

Belediyemiz 2016 Yılı Performans Programına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

09.10.2015

2015/80

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.