2015 ARALIK MECLİS KARAR ÖZETİ

Aralık 2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

10.12.2015

2015/86

2016 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Tarife komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/87

Asansör Fenni Muayene Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/88

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk, Eğitim Kültür, Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/89

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/90

Plan ve Proje Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/91

Başakşehir Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne, İlçe Tarım Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Bölge İdaresi Başkanlığına araç tahsisi yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/92

575 Ada 15 Parsel sayılı taşınmazın, S.S.İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifi’ne yapılan tahsisin S.S. Özgürbaşak Konut Yapı Kooperatifi’ne devri ve bu hususlarda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/93

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/94

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/95

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/96

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/97

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/98

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/99

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/100

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Aralık 2015 Tarihli Meclis Karar Özetleri

10.12.2015

2015/101

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/102

2015 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/103

Başkanlığımız ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü arasında “İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi Dahilinde Kalan 41 Hektarlık Alanda Binaların Bölgesel Deprem Risk Dağılımı Belirlenmesi İşi  ile ilgili protokol imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/104

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek aracın tahsis edilmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/105

Yetkili Sendika ile Memur Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.12.2015

2015/106

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk, Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.