2014 TEMMUZ MECLİS KARAR ÖZETİ

Temmuz 2014 Tarihli Meclis Karar Özetleri 2014/55 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 2014/56 Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 2014/57 Belediyemiz ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 2014/58 Belediyemiz ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 2014/59 İç Borçlanmaya ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 2014/60 Yetkili Sendika ile Memur Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk, Plan Bütçe ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 2014/61 Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi içerisinde yer alan, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Belediyemizce işletilen Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi yanında bulunan kapalı otopark ve çevresinde bulunan diğer açık otoparkların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.