2014 ŞUBAT MECLİS KARAR ÖZETİ

07.02.2014

2014/22

Belediyemizin Bahçeşehir Üniversitesi ve Endeavor Etkin Girişimci Derneği kurumları ile Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında "Kentsel Çözüm için Girişimciliğe Destek Projesi" için İstanbul Kalkınma Ajansının hibe programına başvurmak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek  raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.02.2014

2014/23

Belediyemizin, Bahçeşehir Üniversitesi ile Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında "3BAG-Şehirlerdeki Bina  İçi Hizmetlerinin Modellenmesinde 3B Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Projesi" için İstanbul Kalkınma Ajansının hibe  programına başvurmak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.02.2014

2014/24

Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Sermaye Artırımına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.02.2014

2014/25

2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.