2014 OCAK MECLİS KARAR ÖZETİ

2014/01

Denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı

2014/02

Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin Yenilenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/03

Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/04

Denetim Komisyonunda Çalışacak Üyelerin Ücretleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/05

Belediyemiz Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesine ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/06

Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/07

Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/08

Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarında Görevlendirilmek Üzere Hizmet Elemanı Tahsis Edilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/09

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/10

Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/11

Belediyemizde 24 Saat Fiili Görev Yapan Zabıta Personeline 2014 Yılı Bütçe Kanunu Uyarınca Uygulanacak Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/12

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi 228 ada 4 parsele ait 1/1000 ölçekli plan notu ilavesi tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/13

Başakşehir İlçesi Boğazköy Toplu Konut Alanı Uygulama İmar planı 1/1000 ölçekli İlave Plan Notu Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/14

Başakşehir İlçesi Tatarcık Çiftliği Uygulama İmar Planı 1/1000 ölçekli İlave Plan Notu Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/15

Başakşehir İlçesi Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı  1/1000 ölçekli İlave Plan Notu Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/16

Başak (İkitelli) Mahallesi 1252 ada 7 parsel ile Başakşehir (İkitelli) Mahallesi 801 ada 3 parseldeki Belediyemiz hisseleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Başak (İkitelli) Mahallesi 1251 ada 15 parselin Belediyemize takasına (trampası) ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/17

Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/18

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/19

Başakşehir Devlet Hastanesinin taleplerinin karşılanmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/20

S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatiflere ve kooperatiflerden üyelere devredilen kat irtifaklı taşınmazların üzerinde bulunan 04.08.2006 tarih ve 13174 yevmiyeli “S.S İkitelli Onurkent KYK Birliğine tahsislidir” şerhinin terkin edilmesine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu  mevcudun oybirliği ile kabul edildi.