2014 NİSAN MECLİS KARAR ÖZETİ

2014/26 Meclis Başkan Vekilleri seçimi yapıldı. 2014/27 Meclis Divan Katiplerinin Seçimi yapıldı. 2014/28 Encümen Üyesi Seçimi yapıldı. 2014/29 İhtisas Komisyonları Seçimi yapıldı. 2014/30 Marmara Belediyeler Birliğine Üye Seçimi yapıldı. 2014/31 Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye Seçimi yapıldı. 2014/32 Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 2014/33 Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 2014/34 Bahçeşehir 1. Kısım (Hoşdere) Mahallesinde bulunan 607 ada 10 parseli satın almak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 2014/35 Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.