2014 MAYIS MECLİS KARAR ÖZETİ

Mayıs 2014 Tarihli Meclis Karar Özetleri

2014/36

2013 Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/37

Belediyemizin Norm Kadrolarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre oluşturulmasına ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/38

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/39

2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/40

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 1266 Ada 1 Parsel,  1251 Ada 11 Parsel ve  1288 Ada 3 Parselin Güneyindeki Park Alanının bir kısmına  ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/41

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/42

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/43

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/44

Sağlık İşleri Müdürlüğünün Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/45

Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.