2014 KASIM MECLİS KARAR ÖZETİ

Kasım 2014 Tarihli Meclis Karar Özetleri

07.11.2014

2014/77

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/78

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar  Planında “Park Alanında” kalan, park alanı ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/79

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Dini Tesis Alanında”  kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/80

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Dini Tesis Alanında” kalan, dini tesis alanı ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine  ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/81

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “İlköğretim Tesis Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/82

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Ortaöğretim Tesis Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/83

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar  Planında “Ortaöğretim Tesis Alanında” kalan, ortaöğretim alanı ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/84

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Kreş Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/85

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Kreş Alanında” kalan, kreş alanı ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk  ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/86

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Sağlık Tesis Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/87

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Kültürel Tesis Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/88

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Kentsel Hizmet Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/89

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Spor Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/90

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Spor Alanı, Kentsel Hizmet Alanı ve Resmi Kurum Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul  edildi.

07.11.2014

2014/91

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Spor Alanı, Kentsel Hizmet Alanı ve Resmi Kurum Alanında” kalan ve planın  bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/92

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanı, Yol ve Otopark Alanı”nda kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar  Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/93

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanı, Yol ve Otopark Alanı”nda kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile  kabul edildi.

07.11.2014

2014/94

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Ortaöğretim Tesis Alanı, Enerji Nakil Hattı ve Konut alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu.

07.11.2014

2014/95

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan  doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Ortaöğretim Tesis Alanı, Enerji Nakil Hattı ve Konut alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/96

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Yol Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

7.11.2014

2014/97

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Yol Alanında” kalan, yol alanı ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve  İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/98

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Ortaöğretim Tesis Alanı, Konut alanı, Park ve Yol Alanında” kalan ve planın  bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/99

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Enerji Nakil Hattı Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/100

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Enerji Nakil Hattı Alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul  edildi.

07.11.2014

2014/101

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Enerji Nakil Hattı Alanında” ve donatı alanında (yol, otopark, vb…) kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile  kabul edildi.

07.11.2014

2014/102

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Enerji Nakil Hattı Alanında” ve donatı alanında (yol, otopark, vb…) kalan ve planın bütününe yapılan itiraz  dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/103

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Enerji Nakil Hattı Alanında”,  donatı alanında (yol, otopark, vb…), konut ve  T2 alanında kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/104

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Konut ve Ticaret Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/105

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Konut ve Ticaret Alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul  edildi.

07.11.2014

2014/106

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama  İmar Planında “Park Alanında Plan bütününde, 3 kat olarak belirlenen konut alanlarının, 4 kat olacak şekilde düzenlenmesine ait taleplere ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/107

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan  doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında Plan bütününde, 3 kat olarak belirlenen konut alanlarının, 4 kat olacak şekilde düzenlenmesine ait ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/108

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama  İmar Planında “Park Alanında Kısmen yolda kalan parsellerin konut ve/veya ticaret alanına alınması, terklerinin kaldırılması ile ilgili itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/109

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında  Kısmen yolda kalan parsellerin konut ve/veya ticaret alanına alınması, terklerinin kaldırılması ile ilgili planın bütününe yapılan itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/110

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan  doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında Planlama alanında, Karayolları Kamulaştırma Sınırı güneyinde yer alan park alanı, yol alanı ve T1 Ticaret alanında kalan itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/111

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama  İmar Planında “Park Alanında Komşu parsel ile tevhid şartının kaldırılmasına ilişkin itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/112

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “İlköğretim ve Yol Alanında” kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/113

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “İlköğretim ve Yol Alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraza ilişkin Hukuk ve İmar  Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/114

1/5000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Nazım İmar Planında donatı alanında, 1/1000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanında kalan parsellere yapılan itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/115

1/5000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Nazım İmar Planında donatı alanında, 1/1000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanında kalan, dini tesis alanı ve planın bütününe yapılan itiraza ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/116

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Sit Alanı, Spor Alanı ve Konut Alanı”nda kalan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar  Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/117

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Sit Alanı, Spor Alanı ve Konut Alanı”nda kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile  kabul edildi.

07.11.2014

2014/118

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Kültürel Tesis Alanı ve Konut alanında” kalan ve planın bütününe yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile  kabul edildi.

07.11.2014

2014/119

1/1000 ölçekli planda yolda kalan parsellerin konut ve/veya ticaret alanına alınması ile ilgili itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/120

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planında Enerji Nakil Hattı'nda ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında Enerji Nakil Hattı ve Yol Alanında kalan parsellere yapılan itiraz dilekçelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile  kabul edildi.

07.11.2014

2014/121

1/5000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Nazım İmar Planında Ticaret Alanında kalmakta olup, 1/1000 Altınşehir-Güvercintepe Uygulama İmar Planında Park alanı olarak düzenlenen alana yapılan itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/122

1/5000 ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Nazım İmar Planında Konut Alanı olarak düzenlenen, 1/1000 ölçekli Altınşehir Güvercintepe Uygulama İmar Planında Spor ve Park alanında kalan parsellere yapılan itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/123

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama  İmar Planında “Park Alanında 238 Ada 1-2 Parseller ve 239 Ada 1-2 Parsellere yapılan itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/124

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan  doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında 292 ada 5,17 parseller ve 293 Ada 10-21-22 Parsellere yapılan itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/125

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında 5996 Parsel içerisinde yer alan Resmi Kurum Alanının bir kısmında “Emniyet Hizmet Alanı” olarak ayrılması hakkında 23/01/2013 tarih ve 1026-482222 sayılı İl Emniyet Müdürlüğü itirazına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/126

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında Fen İşleri Müdürlüğünün 11.12.2012 tt'li 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde altyapı hatlarına ilişkin 16.01.2013 tarih ve R:322114-560 sayılı itirazına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

 

07.11.2014

2014/127

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama  İmar Planında “Park Alanında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün plan ve plan notu değişikliğine ilişkin 09.01.2013 tarih ve R:322114-16 sayılı itirazına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/128

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan  doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında Türkiye Diyanet Vakfı mülkiyetindeki 4414 Parselin Konut Alanından çıkartılıp Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 15/01/2013tarih ve 347-510994 sayılı Halilurrahman Camii yapma ve yaptırma derneği başkanının itirazına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/129

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında 362 ada 17-18 parsellere yapılan itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık  Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/130

1/5000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Nazım İmar Planı ve üst ölçekli bu plan doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında “Park Alanında Planlama Alanı dışında kalan parsellere ilişkin itirazlara ilişkin Hukuk ve İmar  Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/131

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/132

Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1.Kısım (Hoşdere) Mahallesi, 607 Ada 12 Parselin güneyinde kalan Park alanının 93,52 m²’lik kısmı üzerinde 25 yıl süre ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/133

Başakşehir Kaymakamlığına, İlçe Tarım Müdürlüğüne, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, İlçe Müftülüğüne, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne araç tahsisi yapılmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/134

2014 Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/135

Kadro İptal/İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

07.11.2014

2014/136

İstanbul İli Başakşehir  İlçesi 1.ve 2. Kısım (Hoşdere) Mahallelerinde bulunan 215 Ada 1 Parsel, 283 Ada 1 ve 6 Parseller, 314 Ada 21-22 ve 23 Parseller, 602 Ada 4 Parsel, 607 Ada 10 ve 11 Parseller ile 667 ada 1 Parsel nolu taşınmazların Mesa Mesken Sanayii A.Ş. ve Nurol İnşaat ve Tic.A.Ş.’ne ait hisselerinin satın alımına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.