2014 HAZİRAN MECLİS KARAR ÖZETİ

2014/46  Meclis Üyesi Murat ŞAHİN ve Hayrettin ÖZBAKIR’ın Bosna Hersek Zavidovici Belediyesine yardım yapılmasına ilişkin önergesi teklif karar olarak yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/47 Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/48 İstanbul Valiliğine Personel istihdam edilmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/49 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/50 Asansör Fenni Muayene Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk, Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/51 Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi 602 ada 4 parselin, 667 ada 1 parselin, 215 ada 1 parselin, 283 ada 6 parselin, 314 ada 21 parselin, 314 ada 22 parselin, 314 ada 23 parselin, 607 ada 11 parselin, 283 ada 1 parselin Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş.’e ait hisselerinin ve Hoşdere Mevkii 602 ada 4 parselin, 667 ada 1 parselin, 215 ada 1 parselin, 283 ada 6 parselin, 314 ada 21 parselin, 314 ada 22 parselin, 314 ada 23 parselin, 607 ada 11 parselin, 283 ada 1  parselin Mesa Mesken San. AŞ.’e ait hisselerinin satın alınmasına ilişkin Hukuk, Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

2014/52 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014/53 Başakkent A.Ş.’nin sermaye artırımına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.