2014 EYLÜL MECLİS KARAR ÖZETİ

04.09.2014

Belediyemizin 2015 – 2019 Yılarını Kapsayan Stratejik Planına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

04.09.2014

2015 Yılı Vergi ve Harç Tarifelerine ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

04.09.2014

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 1413 Ada 2 ve 5 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

04.09.2014

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 569 Ada 3 Parselin Bir Kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

04.09.2014

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 555 Adadaki Park Olarak Terkinli Alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

04.09.2014

Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi F21c12d4c pafta 1263 ada 3 parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Tadilatı ve Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi F21c17a1a 1297 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Plan Notu İlavesi Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

04.09.2014

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk, Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

04.09.2014

Belediyemiz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.